NOTIFICARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRODUCATOR ACOPERIRI RETRACTABILE PENTRU PISCINE SI TERASE
Menu
HomepageGDPR

Notificare privind protecţia datelor cu caracter personal ale clienţilor companiei  ALUKOV Romania S.R.L.

Cine suntem şi care este poziţia noastră în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Compania ALUKOV Romania S.R.L., cu sediul în Selimbar,  Soseaua Sibiului nr. 2, cod postal 557260, jud. Sibiu, cod unic de inregistrare RO 16287711, înregistrată în Registrul comercial de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1004/2014, în raport cu datele cu caracter personal ale clienţilor, are statutul juridic al unui administrator de date personale cu caracter personal (denumit în continuare numai „Administrator“).  

Compania ALUKOV Romania S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale tuturor clienţilor săi care sunt beneficiari în baza unor contracte de lucrare pentru fabricarea/montarea/instalarea produselor companiei  ALUKOV Romania S.R.L. sau ale persoanelor interesate de încheierea unor astfel de contracte, ori care sunt persoane fizice specificate ca şi persoane de contact ale unor persoane juridice (denumite în continuare „Clienţi“).

 

În conformitate cu ce legislaţie prelucrăm datele cu caracter personal ale dvs.?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate şi în acord cu legislaţia aplicabilă, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal), (denumit în continuare numai „Regulament“). Datele cu caracter personal sunt prelucrate întotdeauna în anumite scopuri, inclusiv prin căi şi mijloacele de prelucrare, care corespund întotdeauna titlului legal relevant în sensul articolului 6 din Regulament.    

Aceste Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienţilor conţine, pe de o parte, informaţii transparente în sensul articolelor 13 şi 14 din Regulament, precum şi informaţii privind drepturile persoanelor vizate, în sensul articolelor 15 până la 22 din Regulament.

Administratorul este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienţilor şi ale altor persoane vizate şi, în acest sens, a luat măsuri interne organizatorice şi tehnice şi alte măsuri de protejare a datelor cu caracter personal prelucrate, care sunt specificate în Directiva privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal a companiei ALUKOV Romania S.R.L. (denumită în continuare numai „Directivă“). 

 

Cum ne puteţi contacta referitor la datele cu caracter personal ale dvs.?

Clienţii au dreptul de a apela la compania ALUKOV Romania S.R.L., ca şi Administrator, în toate chestiunile legate de prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal şi de a-şi revendica la Administrator drepturile de persoane vizate, astfel:

 • în scris, sub formă de scrisoare/notificare trimisă la adresa Administratorului, la Punct de contact pentru protecţia datelor cu caracter personal –  ALUKOV Romania S.R.L., 557260 Selimbar,, Soseaua Sibiului nr. 2, jud. Sibiu.
 • sub formă electronică, pe adresa de e-mail a Punctului de contact pentru protecţia datelor cu caracter personal: dezabonare info@alukov.ro
 • sub formă electronică, pe adresa de e-mail a Punctului de contact pentru protecţia datelor cu caracter personal: modificare info@alukov.ro
 • telefonic, la numărul de telefon: +40 269 246 296
 • personal la Punct de contact pentru protecţia datelor cu caracter personal, organizat la recepţia companiei ALUKOV Romania S.R.L., 557260 Selimbar,, Soseaua Sibiului nr. 2, jud. Sibiu.

 

Sunteţi client sau doriţi să deveniţi. De ce date cu caracter personal vom avea nevoie şi cum le vom prelucra?

În ceea ce priveşte măsura datelor prelucrate, Administratorul prelucrează următoarele date cu caracter personal ale Clienţilor:

 • în decursul negocierilor privind contractul de lucrare: prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa domiciliul/de contact
 • pentru contractele de lucrare: prenumele, numele sau denumirea firmei, adresa domiciliul sau de sediu, NI (dacă este alocat), CIF (dacă este alocat), adresa de e-mail, numărul de telefon.
 • pentru persoanele de contact - persoane fizice, în cazul în care Clientul (beneficiarul) este persoană juridică: prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Datele cu caracter personal menţionate sunt necesare pentru încheierea contactului de lucrare (identificarea părţilor contractante, livrarea şi instalarea/montarea produselor, procedurile de reclamare etc.) şi contractul nu poate fi încheiat fără acestea.

 • În cazul trimiterii de comunicate de marketing şi comerciale: adresa de e-mail (pentru trimiterea în formă electronică), prenumele, numele şi adresa de contact (pentru trimiterea în formă scrisă).

Datele cu caracter personal menţionate sunt necesare pentru trimiterea de comunicate de marketing şi comerciale în formele menţionate mai sus. Fără aceste date nu vă vom putea trimite aceste comunicate.

 

Cine altcineva vă prelucrează datele cu caracter personal?

Procesator de date cu caracter personal 

În raport cu datele cu caracter personal ale Clienţilor cu care a încheiat contracte de lucrare, Administratorul a împuternicit contractual următoarele entităţi - procesatori de date cu caracter personal:

 • Administratorul reţelei de internet a companiei, administratorul site-urilor web şi al aplicaţiilor web, societăţi afiliate, parteneri contractuali din reţeaua de distribuţie, IPC TEAM, furnizori contractuali doar în scopul realizării comenzii.
 • de asemenea, datele cu caracter personal pot fi predate unui avocat sau birou de avocatură în scopul soluţionării unor eventuale litigii care decurg din contractul de lucrarea sau care sunt asociate cu acesta.

Garanţii

 • Cu procesatorii de date cu caracter personal specificaţi mai sus avem încheiate contracte de prelucrare a de datelor cu caracter personal, care garantează un nivel de protecţie a acestor date cel puţin similar cu cel care decurge din aceste Principii de protecţie datelor cu caracter personal.

 

În ce scopuri şi în baza cărui titlu legal prelucrăm datele cu caracter personal ale dvs.?

Scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Administratorul prelucrează anumite date cu caracter personal ale Clienţilor în următoarele scopuri:

 • executarea unui contract comercial / negocieri privind un contact de lucrare;
 • protecţia bunurilor şi siguranţa persoanelor (înregistrări video ale CCTV), în cazul în care Clientul a vizitat sediul/unitatea de lucru a Administratorului);
 • îndeplinirea obligaţiilor care decurg din legislaţia fiscală şi contabilă;
 • numai cu un acord expres: trimiterea de comunicate de marketing şi comerciale, adică oferte de bunuri (produse) şi servicii ale Administratorului, informaţii privind ofertele promoţionale şi reducerile de preţuri, newsletter-e lunare în format electronic sau invitaţii la evenimente de marketing şi sociale organizate de Administrator;
 • numai cu un acord expres: utilizarea fotografiilor şi a înregistrărilor video efectuate: promovarea produselor şi serviciilor Administratorului

 

Titluri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

În temeiul articolului 6 din Regulament şi pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus, titlul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienţilor este:

 • executarea contractului (a contractului de lucrare);
 • îndeplinirea obligaţiilor legale ale administratorului (obligaţii care decurg din legislaţia aplicabilă, mai ales din cea contabilă şi fiscală);
 • interese legitime ale administratorului;
 • consimţământul Clientului (pentru trimiterea de comunicate de marketing şi comercial, pentru utilizarea fotografiilor şi a înregistrărilor video efectuate).

Clienţilor existenţi, de la care Administratorul a primit adresa de e-mail în scopul vânzării de produse, li se pot trimite comunicate comerciale referitoare la produse similare, aceasta fără acordul lor şi în temeiul Legii nr. 480/2004 MO., privind unele servicii ale companiilor de informaţii, însă Clientul are dreptul de a refuza oricând, în mod simplu şi gratuit, primirea unor astfel de comunicate.

 

În ce moduri şi prin ce mijloace prelucrăm datele dvs.?

Moduri şi mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal   

Datele cu caracter personal ale Clienţilor sunt prelucrate de Administrator în modurile şi cu mijloacele următoare:

 • prelucrare automată 

             în sistemul de informaţii CRM sistem CONTACT PRO, sistemul de contabilitate POHODA, registrul de comenzi şi sistemul de redactare web 

CCTV:

 • prelucrare manuală 

în formă pe hârtie - contracte de lucrare (inclusiv comenzi / confirmări de comenzi), bonuri de livrare, procese verbale de predare-primire, protocoale de reclamaţii, oferte de preţuri, declaraţii pe propria răspundere, chestionar de evaluarea a montajului, documente fiscale (mai ales facturi, documente fiscale corective).

Administratorul nu utilizează datele cu caracter personal ale dvs. pentru a crea profiluri sau pentru a lua decizii individuale automate.

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal ale dvs.?

Durata de stocare a datelor cu caracter personal 

Durata de stocare, respectiv de prelucrare de către Administrator a datelor cu caracter personal ale Clienţilor, este următoarea:

 • până la terminarea negocierilor privind relaţia contractuală, în cazul în care contractul nu a fost încheiat;
 • pe durata existenţei unei relaţii contractuale (inclusiv perioada de garanţie);
 • pe durata existenţei obligaţiilor care decurg din legislaţia fiscală şi contabilă (adică până la 10 ani);
 • în cazul apariţiei unui litigiu, pe durata soluţionării extrajudiciare a litigiului sau pe durate procedurilor judiciare sau conexe relevante;
 • până când se retrage consimţământul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, dacă acest consimţământ a fost acordat în mod expres (pentru comunicate de marketing şi comerciale).

 

Sunteți sau vreţi să fiţi beneficiar al comunicatelor comerciale şi de marketing? Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al datelor cu caracter personal?

Comunicatele comerciale şi de marketing sunt: oferte de bunuri (produse) şi servicii ale Administratorului, informaţii privind ofertele promoţionale şi reducerile de preţuri, newsletter-e lunare în format electronic sau invitaţii la evenimente de marketing şi sociale organizate de Administrator. Ne puteți furniza datele dvs. de mai jos doar pentru a le trimite.

 

Vă putem trimite aceste date astfel:

 • dacă v-aţi exprimat consimţământ în mod expres, adică în scris atunci când v-aţi întâlnit cu noi sau prin e-mail, ori dacă aţi solicitat acest lucru prin intermediul site-ului nostru web (https://www.alukov.cz/katalogy-zastreseni/),) ca şi client, aveţi posibilitatea de a refuza oricând şi gratuit trimiterea unor astfel de comunicate (aşa-numitul principiu opt-out) sau
 • dacă sunteţi un client existent, de la care am primit adresa de e-mail în scopul vânzării de produse, vă putem trimite comunicate comerciale referitoare la produse similare, aceasta fără acordul prealabil al dvs., aceasta în temeiul Legii nr. 480/2004 MO., privind unele servicii ale companiilor de informaţii, însă aveţi dreptul de a refuza oricând, în mod simplu şi gratuit, primirea unor astfel de comunicate (aşa-numitul principiu opt-out).

 

Ce date cu caracter personale ne sunt suficiente în acest scop?

 • În cazul consimţământului scris, acordat în cadrul unei întâlniri, ori în baza unei cereri prin e-mail, sunt suficiente adresa de e-mail, prenumele şi numele dvs.
 • dacă solicitaţi să vi se trimită cataloage sau comunicate comerciale şi de marketing prin intermediul site-ului nostru web (https://www.alukov.ro/cataloage-acoperiri/), este suficientă adresa de e-mail a dvs. Vă va veni un e-mail pe această, iar dvs. va trebui să confirmaţi încă o dată interesul de a primi astfel de comunicate.

 

Puteţi retrage oricând consimţământul dvs. pentru primirea unor astfel de comunicate, urmând link-ul conţinut în comunicatul respectiv, care va confirma că nu mai doriţi să primiţi astfel de comunicate (aşa-numitul principiu opt-out), ori prin modalităţile menţionate mai sus.

 

Doriţi să completaţi sau aţi completat formularul de cerere din site-ul nostru web? Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al datelor cu caracter personal?

În cazul în car completaţi formularul de cere (secţiunea web www.alukov.ro sau https://www.alukov.ro/contact/, o faceţi pentru că sunteţi interesat de produsele şi serviciile noastre şi pentru că doriţi să aflaţi mai multe informaţii. O astfel de metodă de contact este complet non-obligatorie pentru dvs. şi nu implică în nici un fel încheierea unui contract. În baza datelor şi informaţiilor furnizate vă vom contacta pe  pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru dvs., nu numai tehnică, ci şi din punct de vedere al preţului.

 

Ce date cu caracter personale ne sunt suficiente în acest scop?

 • prenumele, numele, codul poştal, telefonul şi adresa de e-mail, împreună cu o descriere succintă a produsului pe care în doriţi.
 • dacă ne furnizaţi şi strada şi oraşul de domiciliu, vom putea preda datele dvs. unui punct de lucru cât mai apropiat, care va găsi cea mai bună soluţie pentru dvs., raportat la condiţiile locale.

 

Prelucrăm „date cu caracter personal sensibile“?

Datele sensibile (în Regulament este o categorie specială de date cu caracter personal) sunt în special datele care se referă la rasă sau origine etnică, la apartenenţa politică, la religie şi convingeri filosofice, la apartenenţa la sindicate, date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau viaţa sexuală sau date privind infracţiunile sau condamnările definitive.

Nu colectăm şi nu prelucrăm niciun fel de date cu caracter personal sensibil.

 

Este posibil să fiţi filmat atunci când ne vizitaţi personal. De ce filmăm? 

CCTV 

Sistemul CCTV este operat de Administrator în clădiri ale sediului/unităţii de lucru ale sale: Orel 18; 538 21 Slatiňany şi în punctul de lucru Kočí 202; 538 61, ca un sistem echipat cu funcţie de înregistrare a imaginilor.

CCTV este format dintr-un total de 22 de camere de luat vederi, amplasate pentru a verifica şi monitoriza următoarele spaţii: intrare/ieşire în incinta sediului/punctului de lucru, spaţii de manipulare ale punctului de lucru.

Administratorul operează CCTV în baza următoarelor condiţii:

 • scopul procesării: protecţia bunurilor şi securitatea persoanelor;
 • titlul legal: interese legitime ale administratorului;
 • fără acordul persoanelor vizate;
 • persoane vizate: angajaţi; angajaţi subcontractaţi; furnizori (FOP) şi alte persoane fizice care staţionează în spaţiile sediului/punctului de lucru (ucenici / studenţi, vizitatori);
 • categoria de date cu caracter personal: descriptive - înregistrări video (feţe, corpuri);
 • locul de păstrare a înregistrărilor: direct în sediul/punctul de lucru; Orel 18 şi Kočí 202
 • durata timpului de prelucrare/stocare a înregistrărilor: 7 - 10 zile de la efectuarea înregistrării
 • protecţia tehnică a sistemului şi protecţia fizică: încăpere dedicată pentru stocarea înregistrărilor, înregistrări blocate tehnic, acces restricţionat la înregistrări.

 

Spaţiile monitorizate prin CCTV sunt marcate vizibil cu Panouri de informare, care conţin atât pictograme cât şi un scurt text informativ.

 

Care sunt drepturile dvs., ca persoană vizată? Ce ne puteţi solicita? 

În raport cu Administratorul, Clienţii, ca persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul de a revoca oricând consimțământul acordat în mod exprespentru prelucrarea datelor cu caracter personal (de ex., pentru comunicate de marketing şi comercial, pentru utilizarea fotografiilor şi a înregistrărilor video efectuate);
 • dreptul la accesul la datele cu caracter personal, în special dreptul de a solicita Administratorului informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la modificarea datelor cu caracter personal dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat“);
 • dreptul la limitarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la limitarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a denunţa la Administrator prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri (cu excepţii).

Cookie-uri

 • Când utilizaţi site-ul nostru web, datele cu caracter personal ale dvs. pot fi procesate prin module cookie. mai multe informaţii despre cum utilizăm cookies se găsesc aici: www.alukov.ro/cookie-info

 

În plus, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 26 – 30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresă e-mail: presa@dataprotection.ro

Telefon: +40 318 059 211

Fax: +40 318 059 602